Більша частина земної поверхні (71 %) вкрита водою

морів, океанів, озер, річок, площа яких в 2,5 разу переви-

щує поверхню Марса, а поверхню Місяця – в 10 разів.

Основні запаси гідросфери знаходяться в солоних во-

дах Світового океану – 94 % від об’єму води (1 370 000

тисяч км3).

 

        І лише менше 2 % складає доля прісних вод. Але, на

жаль, людству доступні тільки 0,025 % від об’єму прісної

води, яка знаходиться в рідкому стані та досяжних для

людей сферах. Тобто кількість води в ґрунті, річках, озе-

рах та інших водоймах складає лише 360 тис. км3 (саме

0,025 %).

       Але і ця мізерна кількість прісної води на планеті не

зовсім благодатна з екологічної точки зору.

Сьогодні – це загальнолюдська проблема, яку термі-

ново потрібно вирішувати. Але це потребує не тільки

коштів, свідомості, а й особливо – часу.

       Та життя всього живого не зупиниш. Природа потре-

бує свого. Адже на Землі немає жодної, навіть найпримі-

тивнішої істоти, жодної рослини, тварини, які б не мали

у своєму складі води та могли без неї обходитись.

        Від 80 до 95 % ваги всіх рослин та близько 70 % ваги

всіх тварин і людини є вода. Людський мозок містить близько 80 % своєї ваги у вигляді спеціально сформованої організмом води. Найменші відхилення від норми за рахунок впливу на структуру води мозку від вживання алкоголю, наркотиків, токсичних речовин, отрути, нікотину, допінгових препаратів, ліків тощо призводять до зміни психічного стану людини.         

        Наш організм гостро реагує на порушення водного балансу: втрата вологи на 6-8 % від ваги тіла

викликає тяжкий стан, наближений до знепритомнення.

При втраті 10-12 % води – серце перестає битися.

Після кисню, по важливості для організму, вода стоїть

на другому місці. В середньому в тілі людини знаходиться

близько 43 літрів води (або приблизно 70 % від маси тіла).

  Щоденно із організму виводиться приблизно 3,5 л рідини

під час дихання, при спітнінні, з сечею та калом. Вода в

крові людини складає 92 % в загальній її складовій. А в

складі шлункового, кишкового, панкреатичного соків та

в слині вміст води досягає майже 98%.

Виходить, що стан нашого здоров’я на 70 % залежить

від того, яку ми воду вживаємо?! Тоді справді: ми є такі,

яку воду п’ємо! Якщо так все просто, чому ж сьогодні

людство страждає від різноманітних недуг?

Ось і знову ми повертаємось до тієї ж відповіді: непова-

га до свого здоров’я, масова необізнаність (від дитинства

до старості) про важливість чистоти вживаної води, вкрай

незадовільний екологічний стан навколишнього середо-

вища та ендоекології людини (її внутрішньої чистоти).

      Не вдаючись у тонкощі хімічних та біохімічних про-

цесів, пов’язаних з обігом води в організмі, зупинимось

на головному – як використовувати воду, щоб вона стала

для нас головним (стратегічним) еліксиром здоров’я?

Загальновідомо, що молекула води складається з двох

атомів водню та одного атома кисню – H2O. Але в природі

існує вода з іншою формулою – D2О – важка вода, де за-

мість атомів водню містяться атоми дейтерію* (важкого

водню).

Як з’ясувалось, важка вода пригнічує все живе, на від-

міну від звичайної Н2О – основне життя.

Як встановити, де яка вода і скільки її, без хімла-

бораторії? І знову на допомогу приходить Природа.

Виявляється, важка вода переходить у твердий стан (за-

мерзає) при t + 3,813° С, тобто майже при + 4° С.

Лід із дейтерієвої води утворюється у вигляді тонких,

рівних плаваючих крижаних листків (як папір) або тон-

* Дейтерій. До складу ядра атома дейтерію окрім протона входить ще й

нейтрон, що зтяжує молекулу тяжкої води (окису дейтерію).

кого шару на поверхні, з боків та на дні посуду, в якому

заморожується вода. Таке буває тільки при поступо-

вому заморожуванні. Це важливо для подальшої прак-

тичної роботи по отриманню протієвої води. Бо якщо

дуже швидко заморозити воду – отримаємо лід у вигляді

об’ємних конфігурацій, від яких важко позбутись, щоб

не втрачати чисту воду.

Видалення дейтерієвого льоду у вигляді плаваючих

листів зручно робити з допомогою решета, проливаючи

скрізь нього воду. Тому для приготування доброякісної

води в морозильнику будемо вважати повільним заморо-

жування, якщо процес для води об’ємом 2-4 літри скла-

дає 12-18 годин, а для об’єму 5-8 літрів – інтервал 24-36

годин.

Технологія приготування талої

та протієвої води

Приготуйте:

Дві трилітрові емальовані каструлі, місце в морозиль-

ній камері, щоб розмістилась 3-літрова каструля з водою,

дві прокладки з фанери (картону) – одна під дно каструлі,

іншою накриваємо каструлю зверху, решето або подіб-

ну сітку, 3-літрову скляну банку, 10-20 грамів камінців

кремнію.

Практика: в трилітрову емальовану каструлю наби-

раєте воду з водопроводу, джерельну, очищену (яка у Вас

є). Воду наливаємо не до самого верху.

Ставите каструлю з водою в морозильник на проклад-

ку і накриваєте іншою прокладкою із фанери (картону)

зверху. Зауважте, котра година.

Через 3-5 годин робіть контрольну перевірку. Якщо

вода зверху замерзла на товщину 1-2 мм, виймайте каст-

рулю з морозильника, пробивайте тонкий льодовий шар

у двох протилежних місцях і переливайте воду через ре-

шето (або подібну сітку) в іншу 3-літрову каструлю.

Каструлю з водою знову ставимо в морозильник (з ви-

користанням двох фанерних прокладок), а першу кастру-

лю з дейтерієвим льодом обливаємо водою і намагаємось

спрямувати D2О в каналізаційні стоки (пам’ятайте – вона

шкідлива для всього живого). Через 12-18 годин (за пер-

шими разами Ви з’ясуєте більш точно період повільно-

го замерзання у вашому морозильнику) Ви відстежуєте

об’єм замерзання чистої води та формування розсолу із

різних солей, хімічних домішок, які були в воді.

Кристалізуючись під час замерзання, чиста вода витіс-

няє розсіл у середину загального об’єму води (всередину

каструлі).

Тут важливо не перетримати воду в морозильнику.

На що орієнтуватись? Лід із чистих кристалів – зовсім

прозорий, прямо чаруючий, а розсіл при заморожуванні

може бути молочного, жовтуватого, жовто-коричневого

кольору (не прозорий). Тому важливо не допустити за-

мерзання розсолу, а видалити його із середини каструлі,

коли він ще крихкий. Це значно полегшує роботу і еко-

номить час.

Берете ніж, розрізуєте по колу в середині льодово-

го кратера цю крихку масу розсолу та зливаєте її в ка-

налізацію. Придивившись до льоду, який залишився,

видаляєте ці непрозорі частини (ділянки) розсолу, який

встиг замерзнути. Робите це за допомогою струменя

води із крана, направляючи її на непрозорі ділянки льо-

ду. Робите промивання, допоки залишиться тільки чис-

тий як кришталь лід.

 

Каструлю з цим еліксиром здоров’я ставити для та-

нення при кімнатний температурі (тільки не на вогні!).

Вода, яку отримаємо з прозорого льоду, і протієвою!

Структуру протієвої води прирівнюється до структу-

ри води, яка входить до складу крові (92 %).

А тепер дещо замислимось...Більшість людей кожно-

го дня вживає воду яку прийдеться, але рідко хто готує і

вживає протієву. І ця більшість теж живе і працює. Тоді

постає питання: “А чи варто “морочити” собі голову льо-

довою технологією?”

Тала (протієва) вода володіє життєтворчими можли-

востями, які сприятливо впливають не тільки на обмін

речовин. В організмі людини всі фізіологічні процеси

проходять на основі водяних розчинів, а відтак ці розчи-

ни кристалоподібні. І якщо людина не вживає протієву

воду, а вживає звичайну, то організм повинен затратити

значну кількість енергії, щоб цю воду привести у від-

повідність (тобто кристалізувати – привести до струк-

турної відповідності).

А всі домішки, які є в звичайній воді (Ви їх бачили –

дейтерій, розсіл зі всіляким непотребом), осідають в ор-

ганізмі, зашлаковуючи суглоби, слизові оболонки внут-

рішніх органів, судин тощо.

Ось Вам остеохондроз, артроз, артрит, поліартрит,

склероз, інсульт, різкі зміни кров’яного тиску і т. д., і т. ін.

Чи варто продовжувати переконувати Вас в тому, що

затрати максимум 10 хвилин в день для приготування та

використання протієвої води принесуть Вам безцінну

користь!? Ще є сумніви?

Пригадайте, в середньому в людині близько 43 літрів

води. За добу ми позбуваємось приблизно 3,5 літра води

(сеча, під час видиху, піт). Якщо ми щодня будемо вжи-

вати протієву воду, максимально використовувати сві-

жовижаті соки овочів та фруктів, роздільно харчуючись,

то побачимо, що через 7-9 місяців ми зможемо повніс-

тю змінити внутрішній водний ресурс у відповідності із

вимогами природи при мінімальних витратах біоенергії.

Потрібно також зважити, що рівноцінна до протієвої є

вода в складі свіжих фруктів, овочів та їх соків.

Отже – вживання протієвої води полегшує роботу

всіх внутрішніх органів людини. Склад крові стає чисті-

шим, що забезпечує повноцінну роботу серцево-судин-

ної, нервової та ендокринної систем, головного та спин-

ного мозку, нормалізує роботу м’язів, покращує загальне

самопочуття. А в похилому віці з’являється ясний розум,

покращується пам’ять, підвищується інтерес до життя!

Ось Вам і еліксир здоров’я!

Як бути – вирішувати Вам. А для мене святе прави-

ло: зранку натщесерце випити склянку протієвої води з

1 ст. л. яблучного оцту та 1 ст. л. меду. Це мій сніданок до

10-ї – 11-ї години.

Чим відрізняється тала вода від протієвої? Адже про-

тієва вода теж отримується через процес танення. Різниця

суттєва. Тала вода – це звичайний процес замерзання та

розтавання води, яку люди використовують для життя.

Така вода має переваги перед питною, водопровідною,

очищеною тому, що вона проходить процес кристаліза-

ції, часткового очищення від різних домішок. Але в ній

залишається суттєвий недолік – наявність “важкої води”

(D20) та залишку розчинених солей, хімічних сполук, які

не випадають в осад.

Ось чому протієва вода є найбільш наближеною за

своєю структурою до води, яка входить до складу крові

організму людини.

Інформація для особливо допитливих

прискіпливих натуропатів

Чи можна ще більше посилити ефективність дії про-

тієвої води на організм людини?

Протієву воду (в невеликій кількості – до 1 л) швидко

доведіть до температури 94-96°С – стан “білого клю-

ча”, коли вода ось-ось закипить, а бульбашки рвуться

угору. В цей момент знімаєте посуд з водою з вогню

та ставите в більший посуд з холодною проточною

водою для швидкого охолодження. В результаті від-

буваються процеси кристалізації, як і при заморожу-

ванні. А фактично вода пройшла свій третій стан –

газоподібний.

Тепер цю воду виливаєте в скляну банку, де є 10-15

грамів камінців кремнію. А краще поряд поставити

дві літрові банки з кремнієм, щоб вода в них прохо-

дила процес енергообміну (– і +).

У кожну баночку додати по 1 ч. л. святої води, яку ос-

вятили 19 січня на Хрещення Господнє.

Опромінити воду ультрафіолетовим промінням або

штучних джерел, або від Сонця, що є краще.

В кожну банку з водою кинути срібну монету або іншу

річ із чистого срібла.

Дайте воді почути голоси Природи: співи птахів, шум

прибою, водоспаду, весняного пробудження, класич-

ної музики.

По завершенню процедури збагачення протієвої води,

спробуйте вплинути на неї власним біополем, молит-

вою, перехрестіть. Якщо впливати на воду правою

рукою – вода буде мати більш лужні якості. Лівою ру-

кою – кислі. Якщо впливати одночасно обома руками,

рН води буде нейтральним. Тепер, милуючись своїм

витвором, пийте надзвичайно покращену воду з на-

солодою та вдячністю за її корисність. Пийте воду на

здоров’я і робіть все від Вас залежне, щоб в нашому

оточенні вода ставала чистішою, справжнім носієм

інформації здорового життя.

 

Мирон Хода – автор книги «Я хочу і буду здоровим!» , засновник  та керівник школи здоров’я «Золота рибка».  ЦВС «Приморський;    м. Приморськ, Запорізкої обл. к.т.:+038955633696;  +380679396262