Шановні друзі! Вчора, 27 січня, отримав "ПАТЕНТ на корисну модель" №121905 "Спосіб оздоровлення організму людини" Виданий відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Зареєстрований в Дежавному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.12.2017 р. 

Корисна модель належить до галузі медицини, зокрема до способів немедикаментозного оздоровлення людини, і може бути використана при проведенні лікувально-оздоровчих, профілактичних та омолоджуючих заходів.

Насамперед, я хочу подякувати Артему Борисовичу Шиману, підполковнику медичної служби, на жаль, екс-начальника медичної частини ЦВС "Приморський", за його пропозицію запантувати оздоровчу технологію програми школи здоров'я "Золота рибка", яка успішно працює у м. Приморську вже 15 років. Системно-комплексний, безмедикаментозний, 21-денний курс відновлення здоров'я людини - визнаний державою! 

Це надихає на продовження, вдосконалення та лаболаторно-біологічну деталізацію КУРСУ ШКОЛИ ЗДОРОВ'Я. Я щиро вдячний усім, хто пречетний до відкриття курсу школи здоров'я, медичний персонал і весь колектив санаторію, особистих друзів і,особливо, нашим пацієнтам(понад 1,5 тис осіб), які повірили, що здоров'я в їх власних руках і пройшли 21-денний навчально-оздоровчий курс! УСІМ - МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я!!

facebook